Cypr

Władze cypryjskie określiły trzy kategorie państw: A, B i C, z których można podróżować na Cypr.

 • Obywatele państw z grupy A nie podlegają żadnym dodatkowym restrykcjom poza możliwością zostania poddanym bezpłatnym wyrywkowym testom na obecność COVID-19.
 • Obywatele krajów z grupy B są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem. Zaświadczenie musi zawierać następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Z testu zwolnione są dzieci poniżej 12 roku życia. Dodatkowo na 24 godziny przed przylotem należy wypełnić wniosek na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/.
 • Z państw zaliczanych do grupy C na Cypr mogą przylecieć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich.
Od 9 listopada 2020 r. Polska została zakwalifikowana do państw kategorii C, co oznacza tymczasowy zakaz wjazdu dla turystów z Polski.

Przynależność kraju do danej kategorii jest związana z aktualną sytuacją epidemiologiczną w tym miejscu, dlatego jest weryfikowana i zmieniana na bieżąco. Aktualna lista państw należących do poszczególnych kategorii tutaj.

Po powrocie z Cypru nie ma obowiązkowej kwarantanny.

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

Dominikana

 

Brak wymogu posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, jednak po przylocie można zostać poddanym tzw.szybkiemu testowi.

Do 31/12/2020 Dominikana pokrywa koszty leczenia oraz kwarantanny w przypadku zachorowania na COVID19

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/dominika

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

Egipt

 

Przy wjeździe do Egiptu należy posiadać zaświadczenie o wykonaniu testu PCR z wynikiem negatywnym. Testy należy wykonać na 72 godziny przed wylotem (dzieci do lat 6 nie podlegają temu obowiązkowi) 
Test można również wykonać po przylocie na lotnisku w Egipcie. Koszt to 30 USD/os, a na wynik czeka się w hotelu ok 24 godz. W tym czasie można korzystać z całej infrastruktury hotelu. W przypadku pozytywnego wyniku kwarantanna odbywa się w wykupionym hotelu na koszt rządu egipskiego. Zniesione zostały natomiast wizy.

Dodatkowo należy wypełniać formularz wjazdowy.
Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie


Przy wjeździe do Hiszpanii należy okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR maksymalnie do 72 godzin przed wylotem (nie dotyczy dzieci do lat 6, czas liczony od momentu pobrania próbek). Zaświadczenie o teście musi zostać wystawione przez jedno z laboratoriów uznawanych przez Ministerstwo Zdrowia (lista na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) Negatywny wynik należy przedstawić podczas zameldowania w wybranym obiekcie turystycznym. Zaświadczenie powinno zawierać datę i godzinę wykonania testu, dane osoby wykonującej test, nazwę i charakter laboratorium,  jednoznaczną informację o negatywnym wyniku. Obowiązuje od 14 listopada 2020 r i dotyczy to wyjazdów opartych o noclegi w obiektach turystycznych.

Dodatkowo wymagana jest rejestracja na stronie https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży, wypełnienie formularza oraz wygenerowanie kodu QR. Każdy uczestnik podróży (w tym dziecko) musi posiadać oddzielny, indywidualny kod QR.
Obowiązkowe jest pobranie na telefon komórkowy aplikacji ostrzegającej o zachorowaniach RadarCOVID, dostępnej na iPhone'a i Androida. Aplikacja poinformuje o ryzyku narażenia na COVID-19 na podstawie lokalizacji turysty.


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

Kenia

Przy wjeździe do Kenii należy okazać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego na max. 96 h przed lotem oraz poddać się weryfikacji temperatury ciała. Obowiązuje kwarantanna dla części pasażerów. Aktualna lista państw, z których podróżujący są zwolnieni z kwarantanny jest dostępna na stronie Kenya Civil Aviation Authority - kenijskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dn. 8 sierpnia br. Polska została dodana do ww. listy - oznacza to, że osoby podróżujące z Polski, przy spełnieniu innych, wskazanych wyżej wymogów (okazanie negatywnego wyniku testu, brak symptomów COVID-19), będą zwolnione z kwarantanny przy wjeździe do Kenii.

Podróżujący do Kenii są zobowiązani do wypełnienia formularza online https://ears.health.go.ke/airline_registration/i okazania wygenerowanego kodu QR. Nie wszystkie linie lotnicze są możliwe do wybrania na ten moment – lista jest stale uzupełniana, dlatego prosimy o cierpliwość oraz rejestrację w terminie bliższym do wylotu.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kenia

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

 

Kuba

 

Po przylocie na lotnisku turyści poddani są testowi PCR (częściowo współfinansowany przez rząd kubański). Zaświadczenia testów wykonywanych w Polsce nie są honorowane. W przypadku pozytywnego wyniku testu turyści poddani są kwarantannie w jednym z hoteli i tam wykonywany jest kolejny test. Turyści z wynikiem pozytywnym przewiezieni do szpitala, z negatywnym - będą kontynuować pobyt w wybranym przez siebie hotelu.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kuba

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Malediwy


Turyści muszą posiadać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19 wykonanego maksymalnie 96 godzin przed wylotem na Malediwy, licząc od wizyty na pierwszym lotnisku. Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem. Na 24 godziny przed wylotem z kraju podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza deklaracji zdrowia online na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/

Na lotnisku turyści poddani są pomiarowi temperatury. Osoby z objawami mogącymi sugerować COVID-19 (nawet z negatywnym wynikiem testu PCR), mogą zostać poproszone o ponowne wykonanie testu na własny koszt. Jeśli ów pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu. Koszty takiego badania pokrywają podróżujący.

Wycieczki na inne wyspy, do miasta Male lub Hulhumale są tymczasowo niedostępne.

Pobyty dzielone są możliwe jedynie między ośrodkami, które spełniają wszystkie wymagania zgodne z wytycznymi dotyczącymi tego typu pobytów i są zatwierdzone przez władze. Wnioski o zatwierdzenie pobytów dzielonych należy składać w Ministerstwie Turystyki na dwa dni przed planowaną podróżą. Należy pamiętać, że uzyskanie zgody na podróż dzieloną może wiązać się z długim czasem oczekiwania, dlatego poleca się złożyć wniosek odpowiednio wcześniej bądź na czas zaistniałej sytuacji zrezygnować z pobytów dzielonych.

W przypadku wykrycia wirusa u gości, zostaną oni przeniesieni do szpitala i poddani 14-dniowej kwarantannie na koszt podróżującego (lub ubezpieczyciela). Taka sytuacja może mieć miejsce również w hotelu, gdy goście poczują się gorzej i kierownik do spraw bezpieczeństwa skontaktuje się w władzami oraz zleci wykonanie testu. W przypadku wykrycia wirusa gościa mogą zostać przeniesieni do szpitala lub pozostaną w izolacji w hotelowym pokoju (pod warunkiem, że hotel zgodzi się na takie rozwiązanie).


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malediwy

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Malta

Turyści wylatujący z Gdańska i Krakowa zobowiązani do pokazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem, dodatkowo na Malcie przeprowadzane są wyrywkowe testy wymazowe. Z pozostałych lotnisku turyści nie są poddawani badaniu na COVID-19, jedynie poddani będą kontroli termicznej oraz obowiązkowi wypełnienia oświadczenia z informacją na temat ich podróży w ciągu ostatnich 30 dni, zwłaszcza do krajów spoza tzw. Zielonej Listy. 

Obecnie na „Zielonej Liście” znajdują się następujące kraje:

 

 • Andora
 • Australia
 • Chiny
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja (z wyjątkiem Paryża i Marsylii)
 • Grecja
 • Hiszpania (z wyjątkiem Barcelony, Girony i Madrytu)
 • Indonezja
 • Islandia
 • Japonia
 • Jordania
 • Kanada
 • Korea Południowa
 • Liban
 • Lichtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Monako
 • Maroko
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska (z wyjątkiem Gdańska and Krakowa)
 • Portugalia (z wyjątkiem Porto)
 • Rumunia
 • Rwanda
 • San Marino
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Turcja
 • Urugwaj
 • Watykan
 • Wielka Brytania (z wyjątkiem Belfastu, Cardiff, Leeds, Liverpoolu, Manchesteru i Newcastle)
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

Meksyk

Granica z Meksykiem jest otwarta i nie obowiązuje posiadanie testu na COVID-19 ani kwarantanna. Meksyk nadal znajduje się w szczytowym momencie pandemii, dlatego w poszczególnych stanach i miastach obowiązują restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz częstsze kontrole policyjne. Wiele atrakcji turystycznych pozostaje zamkniętych. Obowiązują niejednolite i zmienne przepisy dot. korzystania z plaż.

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/meksyk

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

Portugalia - Madera

Madera

Osoby podróżujące na Maderę, powinny posiadać negatywny wynik testu PCR wykonany do 72 godzin przed wylotem (zaświadczenie w j. angielskim lub portugalskim) lub poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie. Test jest wykonany na koszt Rządu Madery, a cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1h. Obowiązek wykonania testu nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia.

Należy się również zarejestrować  na stronie https://madeirasafe.com/#/login.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia


Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Podróżni udający się na Maderę, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przeszli COVID-19 (ozdrowieńcy)  oraz osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki i od drugiej dawki minęło co najmniej 7 dni, są zwolnieni z testów PCR po okazaniu dokumentu (w j. angielskim lub j. portugalskim) potwierdzającego przyjęcie szczepionek lub przebycie choroby.


Portugalia kontynentalna

Od 09/11/2020 obowiązuje stan wyjątkowy

Przy wjeździe do Portugalii kontynentalnej nie ma wymogu okazywania wyniku testu na Covid-19, ani poddania się testowi.

 

Tunezja i Djerba

 

Przy wyjazdach zorganizowanych (pakiet obejmujący przelot, zakwaterowanie na cały czas pobytu, transfer lotnisko-hotel-lotnisko) nie trzeba posiadać zaświadczenia o wykonaniu testu PCR. Przy wykupieniu samego przelotu należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego na 72 godziny przed wylotem lub odbyć na miejscu 14-dniową kwarantannę.

Należy również wypełnić Deklarację Zdrowia.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/tunezja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Turcja

Od 30.12.2020 r. osoby podróżujące do Turcj będą zobowiązane do posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu typu PCR na obecność COVID-19 w języku angielskim przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem do Turcji. Nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia. Powyższa regulacja będzie obowiązywać do 1 marca 2021 r.
Od 09/09/2020 obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych (z wyjątkiem hoteli)

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Wyspy Zielonego Przylądka

Przy wjeździe do Republiki Zielonego Przylądka należy okazać negatywny wyniku testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej na 72 godziny przed wylotem oraz wypełnić formularz lokalizacyjny. Na lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne.

Szczegółowe warunki wjazdu i poruszania się między wyspami są dostępne na stronie:
https://covid19.cv/diretiva-no-05-gmsss-2020-medidas-de-retoma-das-viagens-domesticas-aereas-e-maritimas-de-passageiros.

Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dystansu (2 metry), ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, dostęp do urzędów, a także działalność punktów usługowych, restauracji, barów etc.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/republika-zielonego-przyladka

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

Zanzibar

Przy wyjazdach organizowanych przez B.P Itaka nie jest wymagane wykonanie testu PCR

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/tanzania

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wymagane jest posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku test u na COVID (PCR) wykonanego w przeciągu 96 godzin przed wylotem. Polskie laboratoria akredytowane przez ministerstwo zdrowia honorowane przez Emiraty znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

W dniu 24 września br. ogłoszono, że wszystkie emiraty otwierają się na ruch turystyczny.

Dubaj: należy okazać podpisany formularz będący akceptacją procedur bezpieczeństwa panujących w Emiratach: formularz w podróży do Dubaju oraz formularz dotyczący stanu zdrowia. Należy także pobrać na telefon aplikację: DXB Smart App iOSAndroid. W przypadku przesiadki w Dubaju test na obecność koronawirusa nie jest wymagany, o ile nie wymaga tego kraj docelowy. Z obowiązku wykonania testu są zwolnione dzieci poniżej 12. roku życia oraz pasażerowie ze średnim lub zaawansowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby przylatujące do Dubaju mogą na lotnisku być poddane dodatkowemu testowi. W takim wypadku należy poddać się kwarantannie do momentu otrzymania wyniku testu, a w przypadku pozytywnego wyniku testu turysta musi poddać się 14-dniowej samoizolacji.

Abu Zabi: po przylocie turyści są poddani kolejnemu testowi na COVID oraz zobowiązani do poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie. Po przylocie podróżni musza liczyć się z otrzymaniem elektronicznej „bransolety”, za pomocą której miejscowe władze będą kontrolować poddanie się samoizolacji. Dodatkowo powinno się mieć zainstalowaną na telefonie aplikację ALHOSN. Po 12 dniach osoby przylatujące do Abu Zabi są zobowiązane do poddania się kolejnemu testowi PCR. 

W przypadku Dubaju należy ściągnąć aplikację COVID-19 DXB.