Albania


Do 05.09.2021 r. test na COVID-19 nie jest wymagany. Od 6.09.2021 r. należy okazać negatywny wyniku testu na COVID-19:

 • test antygenowy maksymalnie na 48 godzin przed przyjazdem do Albanii
 • test RT-PCR maksymalnie na 72 godziny przed przyjazdem do Albanii.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni lub przebytym COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz dzieci do lat 6.

Po przylocie można zostać poddanym kontroli zdrowia – np. pomiarowi temperatury.
Wymaganie jest noszenie maseczek w przestrzeniach publicznych z wyjątkiem plaży, kąpieli w basenie czy podczas uprawiania sportu.
Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/albania
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

 

Bułgaria

Przy wjeździe do Bułgarii  zobowiązani jesteśmy do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny przed przylotem.

Z obowiązku okazywania testu są zwolnione:

• osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 pełną dawką szczepionki honorowanej przez rząd Bułgarii, a od ostatniego szczepienia minęło 14 dni i posiadające zaświadczenie w j. angielskim
• ozdrowieńcy, którzy okażą zaświadczenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego. Pozytywny wynik testu powinien być wykonany w terminie od 15 do 180 dni przed wyjazdem. Wynik testu musi być w języku angielskim i zawierać  adres, numer telefonu, dane osoby badanej oraz informacje dotyczące placówki wykonującej badanie.
• dzieci do lat 12

Szczegóły dotyczące honorowanych testów, szczepionek oraz wzory dokumentów dostępne są w biurze.

Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Chorwacja

Przy wjeździe do Chorwacji musimy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego na 72 godziny  lub antygenowego  wykonanego na mniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy z Chorwacją.

Zaświadczenie o teście musi być wystawione w j.angielskim lub innym akceptowanym przez władze Chorwacji.

Zwolnione z obowiązku testowego są:

 • osoby, które przyjęły pełen cykl szczepień na COVID-19
 • osoby, które były chore na COVID-19 i mają zaświadczenie o przebyciu choroby lub  pozytywnym wyniku testu PCR lub antygenowego nie starszego niż 180 dni przed przekroczeniem granicy, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy (w j. angielskim lub innym honorowanym przez władze Chorwacji lub linie lotnicze)
 • osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) pomiędzy 22 dni a 42 dni od szczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.
 • dzieci do 12 roku życia, podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy spełniają powyższe kryteria lub posiadają Unijny Certyfikat COVID.

 

Należy również wypełnić formularz deklaracji zdrowia na stronie https://entercroatia.mup.hr

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

Cypr

 

Test na COVID 19 ani zaświadczenie o szczepieniu nie są wymagane, jednak od 7 dnia od momentu przylotu (dzień przylotu liczony jako dzień 0) należy wykonać test (antygenowy lub RT-PCR) i powtarzać go co 72 godziny na własny koszt.


Test antygenowy dostępny jest w większości aptek w cenie ok. 10 EUR, a czas oczekiwania na wynik to 15-45 min.

 

Zwolnione z obowiązku wykonywania testów na miejscu są osoby posiadające Unijny Certyfikat Covid potwierdzający:

 

 • przyjęciu pełnego cyklu szczepienia na COVID-19
 • przechorowanie COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.

Unijny Certyfikat Covid jest jedyną honorowaną formą zaświadczenia.

Na lotnisku po przylocie losowo wybrani podróżni mogą być poddani bezpłatnym testom na COVID-19. Należy wypełnić formularz na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/en/application-process

 

Test nie jest wymagany przy wjeździe na Cypr,
Z

Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

 

Czarnogóra

Przy wjeździe do Czarnogóry należy okazać negatywny wyniku testu na COVID-19:

 • test antygenowy maksymalnie na 48 godzin przed przyjazdem do Czarnogóry
 • test RT-PCR maksymalnie na 72 godziny przed przyjazdem do Czarnogóry

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie o przyjęciu jednej lub dwóch dawek szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni lub przebytym COVID-19 przy czym minęło nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni od zachorowania, a także dzieci do lat 5..

 

 

Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czarnogora
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

Czechy

Przy wjeździe do Czech należy okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RTC-PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny lub antygenowego wykonanego na mniej niż 24 godziny przed wjazdem do Czech oraz wypełnić formularz lokalizacyjny na stronie https://plf.uzis.cz.

Zwolnione z obowiązku testu oraz wypełnienia formularza lokalizacyjnego są osoby spełniające  warunków:

 • posiadają certyfikat przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 i od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni
 • posiadają Unijny Certyfikat COVID
 • ozdrowieńcy, którzy nie mają oznak zachorowania i posiadający przetłumaczone na j. angielski lub j. czeski zaświadczenie od lekarza o zachorowaniu, o ile nie upłynęło więcej niż 180 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR.
 • dzieci do lat 5

 

Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Dominikana

 

Brak wymogu posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, jednak po przylocie od 3 do 10% losowo wybranych oraz wszyscy z objawami wskazującymi na zakażenie COVID-19 zostają poddani tzw.szybkiemu testowi.

Na 72 godziny lub później przed wjazdem do Dominikany należy wypełnić formularz na stronie https://eticket.migracion.gob.do/ (oddzielnie dla każdego uczestnika) i wygenerować kod QR, który należy wydrukować lub zrobić zrzut ekranu. Procedurę należy powtórzyć przed powrotem.Formularz można wypełnić nawet na lotnisku, jednak zalecamy wcześniejsze załatwienie formalności.

Więcej szczegółów na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dominikana

 

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

Egipt

 

Przy wjeździe do Egiptu należy posiadać zaświadczenie o wykonaniu testu PCR z wynikiem negatywnym. Testy należy wykonać na 72 godziny przed wylotem, a zaświadczenie musi być wystawione przez laboratorium oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Zdrowia, w j. angielskim, zawierać dane klienta oraz kod QR pokazujący wynik testu na stronie laboratorium. Zaświadczenie powinno zostać wystawione w wersji papierowej lub wysłane z oficjalnego e-maila wysłanego bezpośrednio z laboratorium do klienta.


Test można również wykonać po przylocie na lotnisku w Egipcie. Koszt to 30 USD/os, a na wynik czeka się w hotelu ok 24 godz. W tym czasie można korzystać z całej infrastruktury hotelu. W przypadku pozytywnego wyniku kwarantanna odbywa się w wykupionym hotelu na koszt rządu egipskiego.

W Marsa Alam w przypadku testu wykonywanego po przylocie, należy posiadać kserokopię paszportu z danymi i zdjęciem.

Z obowiązku wykonywania testu zwolnione są

 • Osoby posiadające zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepienia na COVID-19 szczepionką zatwierdzoną przez WHO, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni. Zaświadczenie powinno zawierać kod QR.
 • Dzieci do lat 6.

 
Dodatkowo należy wypełniać formularz wjazdowy.


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

 

 

Grecja

Przy wjeździe do Grecji wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR w j. angielskim wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny lub antygenowego wykonanego na mniej niż 48 godzin przed przylotem.
 
Z testu zwolnione są:
• dzieci do 12 lat
• osoby, które przyjęły pełną dawkę szczepionki przeciw SARS-COV-2 dopuszczonej przez Unię Europejską, a od ostatniej dawki minęło minimum 14 dni. Zaświadczenie musi być przedstawione w języku angielskim. Unijny Certyfikat Covid jest honorowany.
ozdrowieńcy - osoby które okażą pozytywny wynik testu PCR  wykonanego  pomiędzy 30 a 180 dniem przed planowanym wjazdem lub okażą zaświadczenie z IKP (certyfikat ozdrowieńca), gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 30 dni i mniej niż 180 dni przed przyjazdem. Dokument musi być wystawiony w j. angielskim.

Najpóźniej na dzień przed wyjazdem należy wypełnić formularz PLF (Passenger Locator Form) na stronie https://travel.gov.gr. W przeddzień wylotu od godz. 22.00 naszego czasu) możliwość wypełnienia formularza zostanie  zablokowana.
 
Brak kodu QR może skutkować odmową wjazdu do Grecji.
 
Zawsze sprawdzaj skrzynkę – kod może trafić do spamu.
 
Formularz jest edytowalny, czyli w razie jakiejkolwiek zmiany (hotelu, przewoźnika, godzin lub błąd w danych) można go poprawić.
 
Po przylocie do Grecji możesz zostać poddana/y kontroli zdrowia. Odmowa może skutkować brakiem możliwości wjazdu do Grecji.
 
Ofertę zniżek na testy oraz instrukcję jak wypełnić formularz PLF, a także wszelkie dodatkowe informacje otrzymasz od nas w biurze.
 
Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Gruzja

 

Przed wjazdem do Gruzji należy wykonać test PCR-RT. Wymagania dotyczące testu:

 • test RT-PCR należy wykonać maksymalnie 72 godziny przed przylotem do Gruzji.
 • kolejny test RT-PCR należy wykonać po 3 dniach od przyjazdu. Pomiędzy dniem przylotu, a dniem wykonania kolejnego testu można przemieszczać się po kraju.
 • obowiązek okazania negatywnego wyniku testu dotyczy wszystkich podróżnych, którzy ukończyli 10. rok życia.

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają zaświadczenie w j. angielskim o przyjęciu pełnego cyklu szczepienia przeciwko COVID-19; dokument powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, daty przyjęcia szczepionki.

 Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/gruzja


Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie

Hiszpania kontynentalna (oprócz Costa de la Luz) i Baleary

Przy wjeździe do Hiszpanii nie ma konieczności okazania negatywnego wyniku testu ani zaświadczenia o szczepieniu.

Wyspy Kanaryjskie

Należy okazać negatywny wynik testu RT-PCR, RT-LAMP, TMA lub antygenowego w j. angielskim lub hiszpańskim, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed zakwaterowaniem lub wykonać test na własny koszt na miejscu, przed zakwaterowaniem.

Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:
• Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu pełną dawką na COVID-19 w ciągu ostatnich 8 miesięcy, a od jej podania minęło więcej niż 14 dni. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim, a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości.
• Osoby posiadające zaświadczenie o zaszczepieniu jedną dawką (w cyklu dwudawkowym) na COVID-19, gdy od jej podania minęło więcej niż 15 dni i mniej niż 4 miesiące poprzedzające wyjazd. Zaświadczenie o zaszczepieniu powinno zawierać najważniejsze informacje w języku angielskim, a pełne imię i nazwisko musi zgadzać się z dokumentem tożsamości.
• Ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 w czasie do 6 miesięcy przed planowanym wjazdem. Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.
• Dzieci poniżej 12 roku życia.

Wymagana jest rejestracja na stronie https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży, wypełnienie formularza FCS  oraz wygenerowanie kodu QR. Każdy uczestnik podróży (w tym dziecko) musi posiadać oddzielny, indywidualny kod QR, który należy wydrukować lub mieć w urządzeniu mobilnym.

Costa de la Luz

Ponieważ samolot ląduje w Faro, turystów obowiązują procedury dotyczące Portugalii (zakładka Portugalia). Wypełnienie formularza FCS w tym przypadku nie obowiązuje.  


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

Kenia

Przy wjeździe do Kenii należy okazać negatywny wynik testu na RT-PCR wykonanego na max. 96 h przed lotem.

Podróżujący do Kenii są zobowiązani do wypełnienia formularza online https://ears.health.go.ke/airline_registration/i okazania wygenerowanego kodu QR.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kenia

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

 

Kuba

Wymagane zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR w j. angielskim wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem na Kubę, dodatkowo trzeba poddać się ponownemu testowi po przylocie.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kuba

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Malediwy


Turyści muszą posiadać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19 wykonanego maksymalnie 96 godzin przed wylotem na Malediwy, licząc od pobrania próbek do planowanej godziny startu. Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem. Na 24 godziny przed wylotem z kraju podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza deklaracji zdrowia online na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malediwy

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Malta

Wjazd na Maltę bez kwarantanny wyłącznie dla osób zaszczepionych posiadających Europejski Certyfikat COVID. Pozostali turyści mogą wjechać na podstawie negatywnego wyniku testu RT-PCR w j. angielskim, jednak muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie na swój koszt w wyznaczonym hotelu (koszt 100 EUR/pokój/noc)

 

Więcej informacji na gov.pl/dyplomacja/malta

 

Meksyk

Granica z Meksykiem jest otwarta i nie obowiązuje posiadanie testu na COVID-19 ani kwarantanna.

Na mniej niż 12 godzin przed wylotem do i z Meksyku wymagana rejestracja na stronie https://www.vuelaseguro.com/login i wygenerowanie indywidualnego kodu QR. Uzupełnienie formularza możliwe jest najwcześniej na 12 godzin przed wylotem z i do Polski. Rekomendowane jest posiadanie pliku z kodem QR w formie papierowej i elektronicznej.

 

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/meksyk

 

Portugalia - Madera i Porto Santo

Madera i Porto Santo

Osoby podróżujące na Maderę i Porto Santo powinny posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem (zaświadczenie w j. angielskim lub innym honorowanym przez władze) i podpisać deklarację (dotyczy wszystkich osób powyżej 12 roku życia) lub poddać się bezpłatnemu testowi RT-PCR na lotnisku po przylocie (na koszt Rząd u Madery); cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.

 

Po wypełnieniu deklaracji, pasażer opuszcza lotnisko, udaje się do zarezerwowanego przez siebie hotelu. Tam oczekuje na wynik testu, który zostanie przesłany na wskazany numer telefonu ok. 12-24 h od wykonania testu (nie dotyczy osób, które wykupiły sam przelot – osoby te na własną rękę udają się do zarezerwowanego przez siebie miejsca pobytu).

 

Od 01.06.2021 osobom, które wykonają test RT-PCR na własny koszt przed przylotem na Maderę lub Porto Santo i  nie korzystają z bezpłatnego testu RT-PCR na lotnisku po przylocie, Rząd Madery zapewnia bezpłatny test (RT-PCR lub antygenowy) przed powrotem do Polski. Termin wykonania testu należy zarezerwować poprzez formularz na stronie www.madeirasafe.com.

Z testu zwolnione są:

 • ozdrowieńcy, u których od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 11 dni, ale nie więcej niż 180 dni

 • Osoby zaszczepione z Unijnym Certyfikatem COVID, przy czym od ostatniej dawki szczepienia minęło minimum 14 dni

 • dzieci poniżej 12 roku życia.

Należy się również zarejestrować  na stronie https://madeirasafe.com/#/login i wygenerować kod QR. Zalecane jest posiadanie kodu w wersji papierowej i elektronicznej.


Portugalia kontynentalna

Zwolnione z obowiązku testu są osoby, które posiadają Unijny Certyfikat Covid (w wersji papierowej lub cyfrowej) potwierdzający:

 • przyjęcie pełnego cyklu szczepienia na COVID-19, jeśli od ostatniej dawki minęło co najmniej 14 dni.

 

przebycie COVID-19 i od pierwszego pozytywnego testu upłynęło co najmniej 11 dni, ale nie więcej niż 180 dni

 • Dzieci do lat 12

 

Pozostali muszą wykonać test RT-PCR w j. angielskim przeprowadzony maksymalnie 72 godziny przed wylotem lub test antygenowy przeprowadzony maksymalnie 48 godzin przed wylotem

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia

Tunezja i Djerba

 

Wszyscy podróżni w wieku od 12. lat są zobowiązani do:

 • przedstawienia w dniu przyjazdu negatywnego wyniku testu RT-PCR w języku angielskim, przeprowadzonego maksymalnie na 72 godziny przed wejściem na pokład samolotu; zaświadczenie musi zawierać kod QR, który pokazuje wynik testu na oficjalnej stronie laboratorium (m.in. laboratoria sieci Diagnostyka)
 • posiadania podczas podróży w Tunezji biletu lotniczego (w przypadku przelotów czarterowych zamiast biletu można okazać dokument podróży) oraz vouchera na zakwaterowanie,
 • poruszania się poza hotelem wyłącznie w zorganizowanych grupach.

Certyfikat potwierdzający przyjęcie szczepienia nie jest honorowany.

Po przylocie do Tunezji prowadzone są losowe testy na wybranej grupie pasażerów. Każda osoba z pozytywnym wynikiem zostanie umieszczona na kwarantannie w specjalnie do tego wyznaczonych ośrodkach.

Uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez biura podróży są zwolnieni z kwarantanny na miejscu.

Informacja dla osób, które wykupiły sam przelot:
Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu RT-PCR, dotyczy również pasażerów, którzy mają zarezerwowany sam lot. Podróżni „flight only” po przylocie mają obowiązek poddania się 10-dniowej kwarantannie w wybranym przez siebie miejscu. Osoby w pełni zaszczepione są zwolnione z kwarantanny.

 

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/tunezja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Turcja

Wymagane przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny przed przylotem lub antygenowego wykonanego na mniej niż 48 godzin przed przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:

 • podróżujący, którzy posiadają zaświadczenie o przyjęciu szczepionki na COVID-19, a od podania pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni.
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą pozytywny wynik testu RT-PCR wykonanego w czasie od 28 dni do 6 miesięcy przed planowanym wjazdem lub okażą zaświadczenie z Internetowego Konta Pacjenta (Certyfikat Ozdrowieńca). Dokument musi być przedstawiony w języku angielskim.
 • dzieci poniżej 6 roku życiaSzczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Wyspy Zielonego Przylądka

Przy wjeździe na Wyspy Zielonego Przylądka wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu RT‐PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny przed przylotem, lub antygenowego, wykonanego na mniej niż 40 godzin przed przylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Z obowiązku wykonywania testu zwolnieni są:

 • osoby posiadające zaświadczenie o przyjęciu szczepionki na COVID‐19, a od podania ostatniej/pełnej dawki minęło więcej niż 14 dni w przypadku szczepionki dwudawkowej lub 28 dni w przypadku szczepionki jednodawkowej. Honorowane są Unijne Certyfikaty Covid-19
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które okażą pozytywny wynik testu na COVID‐19 wykonany w czasie 14-90 dni poprzedzających wyjazd
 • dzieci poniżej 12 roku życiaSzczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/republika-zielonego-przyladka

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

Zanzibar

Wymagane przedstawienie negatywnego wyniku testu RT-PCR wykonanego na mniej niż 72 godziny przed przylotem. Osoby wykazujące symptomy zachorowania lub przybywające z krajów wysokiego ryzyka, mogą zostać poproszone o wykonanie szybkiego testu na lotnisku w cenie 25 USD.


Po przylocie na lotnisku odbywa się kontrola temperatury ciała, wymagane jest zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcja dłoni. Osoby przybywające z krajów z wysokim współczynnikiem zachorowań lub wykazujące symptomy COVID-19, mogą zostać poddane badaniu szybkim testem antygenowym na koszt podróżującego(25 USD/osobę).

Dodatkowo przy wjeździe na Zanzibar podróżni będą zobowiązani wypełnić karty informacyjne dotyczące stanu zdrowia pod kątem COVID-19.

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/tanzania

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wymagane przedstawienie negatywnego wyniku testu, wykonanego na mniej niż 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie o wyniku testu musi być przedstawione w języku angielskim. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku wykonywania testu.


Pasażerowie przylatujący do Dubaju będą poddani drugiemu, bezpłatnemu testowi RT-PCR na lotnisku, po przylocie. Wynik testu klienci otrzymają w ciągu maksymalnie 48 godzin, jednak zazwyczaj informacja jest przekazywana wcześniej. Klienci powinni oczekiwać na wynik testu w hotelu. Wynik będzie widoczny po zalogowaniu się przy użyciu numeru paszportu do strony: https://www.dha.gov.ae/covid19/Pages/screeningResults.aspx