Albania

Przy wjeździe do Albanii nie trzeba mieć testu ani zaświadczenia o szczepieniu.
Po przylocie można zostać poddanym kontroli zdrowia – np. pomiarowi temperatury.
Wymaganie jest noszenie maseczek w przestrzeniach publicznych z wyjątkiem plaży, kąpieli w basenie czy podczas uprawiania sportu.
Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/albania
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

 

Bułgaria

Przy wjeździe do Bułgarii do 31/05/2021  zobowiązani jesteśmy do przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem lub testu antygenowego wykonanego do 48 godzin przed przylotem.

Z obowiązku okazywania testu są zwolnione:

• osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 pełną dawką szczepionki honorowanej przez rząd Bułgarii, a od ostatniego szczepienia minęło 14 dni i posiadające zaświadczenie w j. angielskim
• ozdrowieńcy, którzy okażą zaświadczenie od lekarza o przebyciu choroby lub wynik pozytywnego testu PCR lub antygenowego. Pozytywny wynik testu powinien być wykonany w terminie od 15 do 180 dni przed wyjazdem. Wynik testu musi być w języku angielskim i zawierać  adres, numer telefonu, dane osoby badanej oraz informacje dotyczące placówki wykonującej badanie.

Szczegóły dotyczące honorowanych testów, szczepionek oraz wzory dokumentów dostępne są w biurze.

 

Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bulgaria
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

 

Chorwacja

Przy wjeździe do Chorwacji musimy okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na COVID-19 wykonanego na mniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy z Chorwacją.

Jeśli wybierzesz szybki test antygenowy, a planujesz pobyt dłuższy niż 10 dni, trzeba będzie powtórzyć test w ciągu 10 dni od pierwszego. Zaświadczenie o teście musi być wystawione w j.angielskim lub innym akceptowanym przez władze Chorwacji.

Zwolnione z obowiązku testowego są:

 • osoby, które zostały zaszczepione na COVID-19, a od zakończenia całego cyklu szczepień minęło minimum 14 dni'
 • osoby, które były chore na COVID-19 i mają zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR lub antygenowego nie starszego niż 180 dni przed przekroczeniem granicy (w j. angielskim lub innym honorowanym przez władze Chorwacji lub linie lotnicze)
 • dzieci do 7 roku życia, podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy spełniają powyższe kryteria.

Należy również wypełnić formularz deklaracji zdrowia na stronie https://entercroatia.mup.hr

 

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

 

Cypr

 

Wprowadzony został podział krajów na grupy uwzględniające aktualną sytuację epidemiczną: zieloną, żółtą i czerwoną i szarą.

Polska znajduje się obecnie w grupie czerwonej. Oznacza to, że przy wjeździe musimy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego w certyfikowanym laboratorium nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem. Zaświadczenie musi być wydane w języku angielskim lub innym honorowanym przez linię lotniczą bądź kraj docelowy.

24 godziny przed wylotem (nie wcześniej) należy się zarejestrować na stronie https://cyprusflightpass.gov.cy/ i załączyć zaświadczenie o negatywnym wyniku testu lub o szczepieniu (również w j. angielskim).

Po wylądowaniu na Cyprze należy się poddać kolejnemu testowi na własny koszt (30-32 EUR). Wynik powinien zostać przesłany SMSem w ciągu 3 godzin od opuszczenia lotniska.

Z obowiązku testowego zwolnione są:

 • dzieci do lat 12
 • osoby, które przyjęły pełną dawkę szczepionki przeciw SARS-COV-2 dopuszczonej przez Unię Europejską. Zaświadczenie musi być przedstawione w języku angielskim.

Na Cyprze utrzymany jest reżim sanitarny i wszyscy, łącznie z zaszczepionymi, muszą go respektować. Zamknięte są restauracje, kawiarnie, większość obiektów usługowych i handlowych (z wyjątkiem aptek i supermarketów). Obowiązuje godzina policyjna od 21.00 do 5.00 oraz nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach i na zewnątrz. Niedostosowanie się do przepisów może skutkować nałożeniem mandatu do 300 EUR

 

Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/cypr
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

 

Dominikana

 

Brak wymogu posiadania testów na COVID-19 przy wjeździe do kraju, jednak po przylocie można zostać poddanym tzw.szybkiemu testowi.

Do 31/12/2020 Dominikana pokrywa koszty leczenia oraz kwarantanny w przypadku zachorowania na COVID19

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/dominika

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

Egipt

 

Przy wjeździe do Egiptu należy posiadać zaświadczenie o wykonaniu testu PCR z wynikiem negatywnym. Testy należy wykonać na 72 godziny przed wylotem (dzieci do lat 6 nie podlegają temu obowiązkowi) 
Test można również wykonać po przylocie na lotnisku w Egipcie. Koszt to 30 USD/os, a na wynik czeka się w hotelu ok 24 godz. W tym czasie można korzystać z całej infrastruktury hotelu. W przypadku pozytywnego wyniku kwarantanna odbywa się w wykupionym hotelu na koszt rządu egipskiego. Zniesione zostały natomiast wizy.

Dodatkowo należy wypełniać formularz wjazdowy.
Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egipt

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Grecja

Przy wjeździe do Grecji wymagane jest okazanie negatywnego wyniku testu PCR w j. angielskim wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem.
 
Z testu zwolnione są:
• dzieci do 5 roku życia
• osoby, które przyjęły pełną dawkę szczepionki przeciw SARS-COV-2 dopuszczonej przez Unię Europejską, a od ostatniej dawki minęło minimum 14 dni. Zaświadczenie musi być przedstawione w języku angielskim.
 
Najpóźniej na dzień przed wyjazdem należy wypełnić formularz PLF (Passenger Locator Form) na stronie https://travel.gov.gr. W dzień wylotu (czyli w przeddzień od godz. 23.00 naszego czasu) możliwość wypełnienia formularza zostanie  zablokowana.
 
W dniu poprzedzającym lądowanie, o północy czasu greckiego (czyli 23.00 czasu polskiego) otrzymasz kod QR. Brak kodu QR może skutkować odmową wjazdu do Grecji. W przypadku lotów nocnych może się zdarzyć, że kod otrzymasz w drodze na lotnisko lub nawet na trakcie lotu. Wówczas należy okazać potwierdzenie złożenia wniosku, a po wylądowaniu kod QR .
 
Zawsze sprawdzaj skrzynkę – kod może trafić do spamu.
 
W przypadku rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym dopuszczalne jest wypełnienie jednego formularza (z podaniem danych wszystkich uczestników wyjazdu) oraz wjazd na jednym kodzie QR. Osoby nie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym muszą mieć oddzielne kody.
 
Formularz jest edytowalny, czyli w razie jakiejkolwiek zmiany (hotelu, przewoźnika, godzin lub błąd w danych) można go poprawić.
 
Po przylocie do Grecji możesz zostać poddana/y kontroli zdrowia. Odmowa może skutkować brakiem możliwości wjazdu do Grecji.
 
Ofertę zniżek na testy oraz instrukcję jak wypełnić formularz PLF, a także wszelkie dodatkowe informacje otrzymasz od nas w biurze.
 
Aktualne informacje wjazdowe zawsze na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecja
Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Hiszpania i Wyspy Kanaryjskie


Przy wjeździe do Hiszpanii należy okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR maksymalnie do 72 godzin przed wylotem (nie dotyczy dzieci do lat 6, czas liczony od momentu pobrania próbek). Zaświadczenie o teście musi zostać wystawione przez jedno z laboratoriów uznawanych przez Ministerstwo Zdrowia (lista na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid) Negatywny wynik należy przedstawić podczas zameldowania w wybranym obiekcie turystycznym. Zaświadczenie powinno zawierać datę i godzinę wykonania testu, dane osoby wykonującej test, nazwę i charakter laboratorium,  jednoznaczną informację o negatywnym wyniku. Obowiązuje od 14 listopada 2020 r i dotyczy to wyjazdów opartych o noclegi w obiektach turystycznych.

Dodatkowo wymagana jest rejestracja na stronie https://www.spth.gob.es/ lub w aplikacji mobilnej Spain Health Travel App na mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem podróży, wypełnienie formularza oraz wygenerowanie kodu QR. Każdy uczestnik podróży (w tym dziecko) musi posiadać oddzielny, indywidualny kod QR.
Obowiązkowe jest pobranie na telefon komórkowy aplikacji ostrzegającej o zachorowaniach RadarCOVID, dostępnej na iPhone'a i Androida. Aplikacja poinformuje o ryzyku narażenia na COVID-19 na podstawie lokalizacji turysty.


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/hiszpania

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

Kenia

Przy wjeździe do Kenii należy okazać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego na max. 96 h przed lotem oraz poddać się weryfikacji temperatury ciała. Obowiązuje kwarantanna dla części pasażerów. Aktualna lista państw, z których podróżujący są zwolnieni z kwarantanny jest dostępna na stronie Kenya Civil Aviation Authority - kenijskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W dn. 8 sierpnia br. Polska została dodana do ww. listy - oznacza to, że osoby podróżujące z Polski, przy spełnieniu innych, wskazanych wyżej wymogów (okazanie negatywnego wyniku testu, brak symptomów COVID-19), będą zwolnione z kwarantanny przy wjeździe do Kenii.

Podróżujący do Kenii są zobowiązani do wypełnienia formularza online https://ears.health.go.ke/airline_registration/i okazania wygenerowanego kodu QR. Nie wszystkie linie lotnicze są możliwe do wybrania na ten moment – lista jest stale uzupełniana, dlatego prosimy o cierpliwość oraz rejestrację w terminie bliższym do wylotu.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kenia

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

 

 

Kuba

 

Po przylocie na lotnisku turyści poddani są testowi PCR (częściowo współfinansowany przez rząd kubański). Zaświadczenia testów wykonywanych w Polsce nie są honorowane. W przypadku pozytywnego wyniku testu turyści poddani są kwarantannie w jednym z hoteli i tam wykonywany jest kolejny test. Turyści z wynikiem pozytywnym przewiezieni do szpitala, z negatywnym - będą kontynuować pobyt w wybranym przez siebie hotelu.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kuba

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Malediwy


Turyści muszą posiadać zaświadczenie o ujemnym wyniku testu PCR na obecność COVID-19 wykonanego maksymalnie 96 godzin przed wylotem na Malediwy, licząc od wizyty na pierwszym lotnisku. Niemowlęta poniżej pierwszego roku życia nie są objęte tym obowiązkiem. Na 24 godziny przed wylotem z kraju podróżni są zobowiązani do wypełnienia formularza deklaracji zdrowia online na stronie https://imuga.immigration.gov.mv/

Na lotnisku turyści poddani są pomiarowi temperatury. Osoby z objawami mogącymi sugerować COVID-19 (nawet z negatywnym wynikiem testu PCR), mogą zostać poproszone o ponowne wykonanie testu na własny koszt. Jeśli ów pasażer podróżuje w grupie (np. z rodziną), wszystkie te osoby będą musiały poddać się badaniu oraz będą musiały poczekać na wyniki testu w osobnym pomieszczeniu. Koszty takiego badania pokrywają podróżujący.

Wycieczki na inne wyspy, do miasta Male lub Hulhumale są tymczasowo niedostępne.

Pobyty dzielone są możliwe jedynie między ośrodkami, które spełniają wszystkie wymagania zgodne z wytycznymi dotyczącymi tego typu pobytów i są zatwierdzone przez władze. Wnioski o zatwierdzenie pobytów dzielonych należy składać w Ministerstwie Turystyki na dwa dni przed planowaną podróżą. Należy pamiętać, że uzyskanie zgody na podróż dzieloną może wiązać się z długim czasem oczekiwania, dlatego poleca się złożyć wniosek odpowiednio wcześniej bądź na czas zaistniałej sytuacji zrezygnować z pobytów dzielonych.

W przypadku wykrycia wirusa u gości, zostaną oni przeniesieni do szpitala i poddani 14-dniowej kwarantannie na koszt podróżującego (lub ubezpieczyciela). Taka sytuacja może mieć miejsce również w hotelu, gdy goście poczują się gorzej i kierownik do spraw bezpieczeństwa skontaktuje się w władzami oraz zleci wykonanie testu. W przypadku wykrycia wirusa gościa mogą zostać przeniesieni do szpitala lub pozostaną w izolacji w hotelowym pokoju (pod warunkiem, że hotel zgodzi się na takie rozwiązanie).


Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malediwy

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych.

Malta

Turyści wylatujący z Gdańska i Krakowa zobowiązani do pokazania negatywnego wyniku testu PCR COVID-19 wykonanego w ciągu 72 godzin przed wylotem, dodatkowo na Malcie przeprowadzane są wyrywkowe testy wymazowe. Z pozostałych lotnisku turyści nie są poddawani badaniu na COVID-19, jedynie poddani będą kontroli termicznej oraz obowiązkowi wypełnienia oświadczenia z informacją na temat ich podróży w ciągu ostatnich 30 dni, zwłaszcza do krajów spoza tzw. Zielonej Listy. 

Obecnie na „Zielonej Liście” znajdują się następujące kraje:

 

 • Andora
 • Australia
 • Chiny
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja (z wyjątkiem Paryża i Marsylii)
 • Grecja
 • Hiszpania (z wyjątkiem Barcelony, Girony i Madrytu)
 • Indonezja
 • Islandia
 • Japonia
 • Jordania
 • Kanada
 • Korea Południowa
 • Liban
 • Lichtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Monako
 • Maroko
 • Niemcy
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska (z wyjątkiem Gdańska and Krakowa)
 • Portugalia (z wyjątkiem Porto)
 • Rumunia
 • Rwanda
 • San Marino
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Tajlandia
 • Turcja
 • Urugwaj
 • Watykan
 • Wielka Brytania (z wyjątkiem Belfastu, Cardiff, Leeds, Liverpoolu, Manchesteru i Newcastle)
 • Włochy
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

 

 

Meksyk

Granica z Meksykiem jest otwarta i nie obowiązuje posiadanie testu na COVID-19 ani kwarantanna. Meksyk nadal znajduje się w szczytowym momencie pandemii, dlatego w poszczególnych stanach i miastach obowiązują restrykcje w podróży i przemieszczaniu się oraz częstsze kontrole policyjne. Wiele atrakcji turystycznych pozostaje zamkniętych. Obowiązują niejednolite i zmienne przepisy dot. korzystania z plaż.

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/meksyk

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

Portugalia - Madera i Porto Santo

Madera i Porto Santo

Osoby podróżujące na Maderę i Porto Santo powinny posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin przed wylotem (zaświadczenie w j. angielskim lub innym honorowanym przez władze Madery/linie lotnicze) lub poddać się testowi na COVID-19 na lotnisku, po przylocie na koszt Rządu Madery. Cała procedura wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godzinę, a na wynik należy poczekać w hotelu (powinien zostać przysłany SMSem w ciągu 12 godzin od pobrania)

Z testu zwolnione są:

 • osoby, które w ciągu 90 dni przed przyjazdem na Maderę chorowały na COVID-19 i mają medyczne zaświadczenie w j. angielskim lub innym akceptowanym przez władze Madery/linie lotnicze potwierdzające wyzdrowienie. 

 • Osoby, które przyjęły pełny cykl szczepienia szczepionką Moderna, Pfizer lub AstraZeneca i od drugiej dawki minęło co najmniej 14 dni, bądź jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson i od jej przyjęcia minęło co najmniej 28 dni. Wymagane jest zaświadczenie w j. angielskim lub j. portugalskim

 • dzieci poniżej 12 roku życia.

Należy się również zarejestrować  na stronie https://madeirasafe.com/#/login i wygenerować kod QR. Zalecane jest posiadanie kodu w wersji papierowej i elektronicznej.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/portugalia


Portugalia kontynentalna

Obecnie nie ma jeszcze wytycznych co do wjazdu do Portugalii kontynentalnej.

Tunezja i Djerba

 

Przy wyjazdach zorganizowanych (pakiet obejmujący przelot, zakwaterowanie na cały czas pobytu, transfer lotnisko-hotel-lotnisko) nie trzeba posiadać zaświadczenia o wykonaniu testu PCR. Przy wykupieniu samego przelotu należy okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego na 72 godziny przed wylotem lub odbyć na miejscu 14-dniową kwarantannę.

Należy również wypełnić Deklarację Zdrowia.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/tunezja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Turcja

Od 30.12.2020 r. osoby podróżujące do Turcj będą zobowiązane do posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu typu PCR na obecność COVID-19 w języku angielskim przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny przed planowanym wjazdem do Turcji. Nie ma obowiązku okazywania wyniku testu w przypadku dzieci poniżej 6 roku życia. Powyższa regulacja będzie obowiązywać do 1 marca 2021 r.
Od 09/09/2020 obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych (z wyjątkiem hoteli)

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/turcja

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

Wyspy Zielonego Przylądka

Przy wjeździe do Republiki Zielonego Przylądka należy okazać negatywny wyniku testu na COVID-19 wykonanego nie wcześniej na 72 godziny przed wylotem oraz wypełnić formularz lokalizacyjny. Na lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole sanitarne.

Szczegółowe warunki wjazdu i poruszania się między wyspami są dostępne na stronie:
https://covid19.cv/diretiva-no-05-gmsss-2020-medidas-de-retoma-das-viagens-domesticas-aereas-e-maritimas-de-passageiros.

Podczas przebywania w przestrzeni publicznej obowiązuje nakaz używania masek i zachowywania dystansu (2 metry), ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, dostęp do urzędów, a także działalność punktów usługowych, restauracji, barów etc.

Szczegóły na https://www.gov.pl/web/dyplomacja/republika-zielonego-przyladka

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych).

 

Zanzibar

Od 4 maja 2021r. przy wjeździe na Zanzibar musimy przedstawić negatywny wynik testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez przylotem, a także wypełnić elektroniczny formularz zdrowotny na stronie: https://afyamsafiri.moh.go.tz/ na mniej niż 24 godziny przed wylotem.

Po przylocie na lotnisku odbywa się kontrola temperatury ciała, wymagane jest zachowywanie dystansu społecznego, noszenie maseczek oraz dezynfekcja dłoni. Osoby przybywające z krajów z wysokim współczynnikiem zachorowań lub wykazujące symptomy COVID-19, mogą zostać poddane badaniu szybkim testem antygenowym na koszt podróżującego(25 USD/osobę).

Dodatkowo przy wjeździe na Zanzibar podróżni będą zobowiązani wypełnić karty informacyjne dotyczące stanu zdrowia pod kątem COVID-19.

Więcej szczegółów na www.gov.pl/web/dyplomacja/tanzania

Zalecamy zakupienie rozszerzonego ubezpieczenia obejmującego COVID (pokrywa koszt leczenia, kwarantanny w przypadku pozytywnego wyniku, ewentualnych biletów powrotnych)

 

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wymagane jest posiadanie zaświadczenia o negatywnym wyniku test u na COVID (PCR) wykonanego w przeciągu 96 godzin przed wylotem. Polskie laboratoria akredytowane przez ministerstwo zdrowia honorowane przez Emiraty znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

W dniu 24 września br. ogłoszono, że wszystkie emiraty otwierają się na ruch turystyczny.

Dubaj: należy okazać podpisany formularz będący akceptacją procedur bezpieczeństwa panujących w Emiratach: formularz w podróży do Dubaju oraz formularz dotyczący stanu zdrowia. Należy także pobrać na telefon aplikację: DXB Smart App iOSAndroid. W przypadku przesiadki w Dubaju test na obecność koronawirusa nie jest wymagany, o ile nie wymaga tego kraj docelowy. Z obowiązku wykonania testu są zwolnione dzieci poniżej 12. roku życia oraz pasażerowie ze średnim lub zaawansowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby przylatujące do Dubaju mogą na lotnisku być poddane dodatkowemu testowi. W takim wypadku należy poddać się kwarantannie do momentu otrzymania wyniku testu, a w przypadku pozytywnego wyniku testu turysta musi poddać się 14-dniowej samoizolacji.

Abu Zabi: po przylocie turyści są poddani kolejnemu testowi na COVID oraz zobowiązani do poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie. Po przylocie podróżni musza liczyć się z otrzymaniem elektronicznej „bransolety”, za pomocą której miejscowe władze będą kontrolować poddanie się samoizolacji. Dodatkowo powinno się mieć zainstalowaną na telefonie aplikację ALHOSN. Po 12 dniach osoby przylatujące do Abu Zabi są zobowiązane do poddania się kolejnemu testowi PCR. 

W przypadku Dubaju należy ściągnąć aplikację COVID-19 DXB.